جدول قیمت‌ها

یک متن آماده برای نمایش عملکرد قالب در زبان فارسی متن آماده برای نمایش عملکرد قالب وتوسط کاربر به راحتی قابل ویرایش می باشد..

معمولی

۲۱۰۰۰تومان

 • پهنای باند : ۵۱۲ مگا
 • پایگاه داده : ۶
 • تعداد دامنه :۲
 • زیر دامنه : ۴
 • پارک دامین : ۶
 • تعداد ایمیل : نامحدود

حرفه‌ای

۹۹۰۰۰تومان

 • پهنای باند : ۴ گیگا
 • پایگاه داده : ۱۲
 • تعداد دامنه : ۶
 • زیر دامنه : ۱۵
 • پارک دامین : ۱۰
 • تعداد ایمیل : نامحدود

استایل‌های نمایشی

نمایش الگوهای نمایشی برای جدول قیمت

پایه

۴۹۰۰۰تومان

 • میزان فضا : ۲۵۰ مگا
 • پایگاه داده : ۱۲
 • تعداد دامنه : ۶
 • زیر دامنه : ۱۵
 • پارک دامین : ۱۰
 • تعداد ایمیل : نامحدود

حرفه‌ای

۹۹۰۰۰تومان

 • میزان فضا : ۲ گیگا
 • پایگاه داده : ۱۲
 • تعداد دامنه : ۶
 • زیر دامنه : ۱۵
 • پارک دامین : ۱۰
 • تعداد ایمیل : نامحدود

پلان قیمت

نمایش پلان قیمت‌ها

شخصی

۱۸۰۰۰تومان

 • میزان فضا : ۲۵۰ مگا
 • پایگاه داده : ۵
 • تعداد دامنه : ۲
 • زیر دامنه : ۶
 • پارک دامین : ۱۰
 • تعداد ایمیل : نامحدود

حرفه‌ای

۵۹۰۰۰تومان

 • میزان فضا : ۳ گیگا
 • پایگاه داده : ۱۲
 • تعداد دامنه : ۶
 • زیر دامنه : ۱۵
 • پارک دامین : ۱۰
 • تعداد ایمیل : نامحدود

استاندارد

۲۸۰۰۰تومان

 • میزان فضا : ۲۵۰ مگا
 • پایگاه داده : ۱۲
 • تعداد دامنه : ۶
 • پارک دامین : ۱۰
 • ساب دامنه : ۱۵
 • تعداد ایمیل : نامحدود

تجاری

۶۶۰۰۰تومان

 • میزان فضا : ۲ گیگا
 • پایگاه داده : ۱۸
 • تعداد دامنه : ۶
 • پارک دامنه : ۱۵
 • ساب دامین : ۱۰
 • تعداد ایمیل : نامحدود

حرفه‌ای

۸۹۰۰۰تومان

 • میزان فضا :‌ ۴ گیگا
 • پایگاه داده : ۲۲
 • تعداد دامنه : ۸
 • پارک دامین : ۱۸
 • ساب دامین : نامحدود
 • تعداد ایمیل : نامحدود
آرامش با ساحل آرامش