گروه جومی

متن آماده برای نمایش عملکرد قالب وتوسط کاربر به راحتی قابل ویرایش می باشد.

جعفر حسینی
جعفر حسینیکارشناس تبلیغات و بازاریابی
نمایش عملکرد قالب بصورت ترجمه شده فارسی
نیلوفر بهتاج
نیلوفر بهتاجکارشناس محتوا گذاری
نمایش عملکرد قالب بصورت ترجمه شده فارسی
محسن امینی
محسن امینی برنامه نویس موبایل
نمایش عملکرد قالب بصورت ترجمه شده فارسی
شیدا جهانی
شیدا جهانیکارشناس توسعه سایت
نمایش عملکرد قالب بصورت ترجمه شده فارسی

تیم برنامه نویسی جوملا

حسین دلخواه
حسین دلخواهبهینه سازی و سئو
حسین دلخواه
حسین دلخواهبهینه سازی و سئو
این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد .شما می توانید با مراجعه به مدیریت سایت این متون را ویرایش یا حذف بفرماییداین یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد .شما می توانید با مراجعه به مدیریت سایت این متون را ویرایش یا حذف بفرمایید.

لیلا صابری
لیلا صابریکارشناس بازاریابی
لیلا صابری
لیلا صابریکارشناس بازاریابی
این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد .شما می توانید با مراجعه به مدیریت سایت این متون را ویرایش یا حذف بفرماییداین یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد .شما می توانید با مراجعه به مدیریت سایت این متون را ویرایش یا حذف بفرمایید.

شیدا <i class='fa fa-smile-o'></i> مرندی
شیدا مرندیکارشناس برنامه نویسی
شیدا <i class='fa fa-smile-o'></i> مرندی
شیدا مرندیکارشناس برنامه نویسی
این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد .شما می توانید با مراجعه به مدیریت سایت این متون را ویرایش یا حذف بفرماییداین یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد .شما می توانید با مراجعه به مدیریت سایت این متون را ویرایش یا حذف بفرمایید.

نرگس رضایی
نرگس رضاییکارشناس برنامه نویسی
نرگس رضایی
نرگس رضاییکارشناس برنامه نویسی
یک متن آماده برای نمایش عملکرد قالب در زبان فارسی متن آماده برای نمایش عملکرد قالب وتوسط کاربر به راحتی قابل ویرایش می باشد.
ارسال پیام

بخش توسعه و بازاریابی

متن آماده برای نمایش عملکرد قالب وتوسط کاربر به راحتی قابل ویرایش می باشد.
نمایش عملکرد قالب بصورت ترجمه شده فارسی

حسین داوری
حسین داوریکارشناس پشتیبانی و فنی
حسین داوریکارشناس پشتیبانی و فنی

در این بخش از کدنویسی “major_color_bckg-10” و طراحی برای تغییرات رنگ استفاده شده است.

شما هم می توانید رنگ دلخواه را انتخاب کنید.

میترا  سلطانی
میترا سلطانیپشتیبان هاست
میترا سلطانیپشتیبان هاست

در این بخش از کدنویسی “major_color_bckg-20” و طراحی برای تغییرات رنگ استفاده شده است.

شما هم می توانید رنگ دلخواه را انتخاب کنید.

مهدی میثمی
مهدی میثمیکارشناس تبلیغات سایت
مهدی میثمیکارشناس تبلیغات سایت

در این بخش از کدنویسی “major_color_bckg-30” و طراحی برای تغییرات رنگ استفاده شده است.

شما هم می توانید رنگ دلخواه را انتخاب کنید.

نیلوفر نیازی
نیلوفر نیازیکارشناس طراحی و توسعه
نیلوفر نیازیکارشناس طراحی و توسعه

در این بخش از کدنویسی “major_color_bckg-40” و طراحی برای تغییرات رنگ استفاده شده است.

شما هم می توانید رنگ دلخواه را انتخاب کنید.

بخش هاست

داوود نادری
داوود نادریکارشناس ارشد هاست
این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد .شما می توانید با مراجعه به مدیریت سایت این متون را ویرایش یا حذف بفرمایید.

بخش طراحی

بهنوش یوسفی
بهنوش یوسفیکارشناس ارشد طراحی
این یک متن آماده برای نمایش عملکرد قالب در زبان فارسی می باشد و توسط کاربر به راحتی قابل ویرایش می باشد.

بخش پشتیبانی

محسن امیری
محسن امیریکارشناس پشتیبانی
این یک متن نمونه برای این قالب می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف می باشد.
بابک سراج
بابک سراجکارشناس توسعه بازار
متن آماده برای نمایش عملکرد قالب وتوسط کاربر به راحتی قابل ویرایش می باشد.
رضوان ایمانی
رضوان ایمانیکارشناس بخش فروش
متن آماده برای نمایش عملکرد قالب وتوسط کاربر به راحتی قابل ویرایش می باشد.
نیلوفر <i class='fa fa-smile-o'></i> کریمی
نیلوفر کریمینویسنده محتوا
متن آماده برای نمایش عملکرد قالب وتوسط کاربر به راحتی قابل ویرایش می باشد.
حسن رضایی
حسن رضاییکارشناس برنامه نویسی
متن آماده برای نمایش عملکرد قالب وتوسط کاربر به راحتی قابل ویرایش می باشد.
میترا جوانی
میترا جوانیکارشناس پشتیبانی
متن آماده برای نمایش عملکرد قالب وتوسط کاربر به راحتی قابل ویرایش می باشد.
محمد پایدار
محمد پایدارکارشناس محتوا گذاری
متن آماده برای نمایش عملکرد قالب وتوسط کاربر به راحتی قابل ویرایش می باشد.
آرامش با ساحل آرامش