• خودارضایی و راهکارهایی برای ترک آن

    کودک از آغاز تولد ، به وسیله، لمس انگشتان، دهان خود را کشف می کند و همچنان،یاد می گیرد که سایر نقاط بدن خود را پیدا کند و احساس لذتی که از تماس با ناحیه تناسلی تجربه می کند به همراه میل طبیعی او برای کشف بدنش، باعث علاقه طبیعی او به خودارضایی می شود. به مروربا رسیدن به مراحل بعدی رشد کودک، و با نزدیک شدن به سن بلوغ و تغییرات فیزیولوژیکی بدن و افزایش ناگهانی هورمون های جنسی، کنجکاوی جنسی در نوجوان تشدید می شود و باعث می شود که فرد به خودارضایی دست بزند، مطالعات نشان داده که تقریباً همه مردان و حدود سه چهارم از زنان، در طول عمر خود خودارضایی  را تجربه کرده اند. علاوه بر اینکه، در فرهنگ دینی ما عمل خودارضایی یک گناه جنسی محسوب می شود و نهی شده، نتایج حاصل از مطالعات علمی نیز در باره پیامدهای مخربخودارضایی  به نتایجی جالبی، دست یافته است که، از جمله مهم ترین

آرامش با ساحل آرامش